top of page

Kundalini Yoga.

Raise your vibration

20220219_163432724_iOS.png

Bewustzijn yoga

Kundalini yoga wordt ook bewustzijnsyoga genoemd. Ze staat bekend om haar hefboom werking, waardoor ze gebruikt wordt als tool om iets te bereiken. Het maakt je bewuster van het leven en je zijn. Het is de yoga vorm die je kan helpen om 'wakker' te 'zijn' in je leven, waardoor blokkades die je groei belemmeren zullen verdwijnen.

Het voordeel van de hefboom werking is dat je snel resultaat kan bereiken in het zuiveren van je onderbewustzijn. Dit komt omdat kundalini yoga een zeer holistische aanpak heeft en gebruik maakt van kriya's (= specifieke bewegingsets, ademhalingstechnieken, lichaamsfocus en universele klanken) en heel gerichte meditaties.

20220219_163433574_iOS.png

1.  Beweging van het lichaam is zeer belangrijk om zowel fysieke als emotionele blokkades in beweging te brengen. Op het meer energetisch niveau gaan we ook slapende energieën (kundalini energie bijvoorbeeld) in ons lichaam in beweging brengen waardoor we meer energie kunnen ervaren in ons leven.

​2. Ademcontrole is ook zeer belangrijk. Uw ademhaling speelt in op uw gemoed en is de meester om u eenheid tussen binnen (inspiratie) en buiten (expiratie) te ervaren. Bewust ademen brengt ons in ons lichaam en in het hier en nu.

 
20220219_163432724_iOS.png
20220219_163431890_iOS.png
20220219_163433574_iOS.png

3. Ook focus op een bepaald punt is belangrijk in de kundalini yoga. Dit omdat je mind op die manier getraind wordt om niet voortdurend een maalstroom aan gedachten te produceren, maar een dienaar te zijn van het lichaam door het puur waarnemen zonder oordeel. Hierdoor kan een meditatieve staat bereikt worden. De staat van ” zijn” en “ik ben ik ben”, de plek waar begin en einde samenkomen.

4. Tenslotte is nog een zeer belangrijk luik van de kundalini yoga zijnde het produceren van helende klanken die een frequentie hebben van bepaalde bewustzijnstoestanden waar uw lichaam mee kan resoneren. Mantra's (projecties van de mind) is de manier waarop deze helende klanken in kundalini yoga toegepast worden.

Dus zoals ik al zei bestaat elke kriya vaak uit een combinatie van bovenstaande ingrediënten. Verder heeft een kriya op zich ook een focus waardoor verschillende aspecten van je gezondheid doelgericht kunnen aangepakt worden. Ook wordt er in elke Kundalini yoga les ruimte gemaakt voor meditatie en diepe relaxatie wat belangrijk is om opgedane informatie tijdens de bewegingsreeks te laten stromen in uw lichaam.

 
bottom of page